TV Novi Bečej

TV Novi Bečej

Društvo

Na sednici Opštinskog veća usvojen predlog rebalansa budžeta

Sanja Milenković | 13. jul. 2021. | 11:06 | Društvo

Na sednici Opštinskog veća usvojen predlog rebalansa budžeta

Članovi Opštinskog veća opštine Novi Bečej na današnjoj sednici održanoj u Svečanoj Sali, u zgradi Opštinske uprave, utvrdili su predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine za 2021. godinu. U pitanju je 2. rebalans budžeta u tekućoj godini, podsetio je predsednik opštine, Saša Maksimović, koji predviđa 943.220.000 dinara iz sredstava budžeta opštine i sredstva iz ostalih prihoda u iznosu 195.130.000 dinara.

Dodatna stavka kada su u pitanju nepredviđeni izdaci jesu i troškovi za uslugu obezbeđenja objekta Hertelendi koji zbog pogoršanja epidemiološke situacije najverovatnije neće početi sa radom u predviđenom roku, dodaje Maksimović.

Ono što ostaje u planu do kraja 2021. godine, najavljuje Maksimović, jeste otplata većeg dela duga Doma zdravlja.

Ovom prilikom utvrđen je i predlog o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim administrativnim taksama koja obuhvata samo izmenu tarifnog broja 5. u Odluci, to jest menjaju se delimično samo takse vezane za oblast urbanizma i građevinskih poslova, vezano za jedinice lokalne samouprave.

Naime, od 01.07.2021.godine je puštena u rad nova verzija aplikativnog sistema CEOP gde je predviđen automatski obračun i generisanje uplatnica za plaćanje troškova koji se plaćaju prilikom podnošenja zahteva (Sistem će sam izbacivati uplatnicu a plaćanje će se vršiti isključivo kroz ePlaćanje, preko eUprave). Iznosi taksi se mogu generisati isključivo na jedan od tri načina:

• Fiksni iznos za sve zahteve iste vrste
• Prema kategoriji objekta
• Kao procenat predračunske vrednosti objekta

Po Odluci o izmeni odluke o lokalnim administrativnim taksama opština Novi Bečej će naplaćivati Urbanističko tehničke uslove za lokacijske uslove i sve ostalo što je vezano za iste prema kategoriji objekata. Svi objekti su svrstani u četiri kategorije.

Pored toga pojedine takse za oblast urbanizma i građevinskih poslova su povećane u proseku za 100 dinara (zahtevi, molbe, prigovori...).

Ostale vesti iz ove kategorije