TV Novi Bečej

TV Novi Bečej

Društvo

Omogućen sporazum o reprogramu duga namenjen ugostiteljima

Danilo Gurjanov | 31. maj. 2021. | 10:37 | Društvo

Omogućen sporazum o reprogramu duga namenjen ugostiteljima

Na 20. sednici Opštinskog veća opštine Novi Bečej kojom je predsedavao zamenik predsednika opštine, Ivica Milankov, članovi veća odlučivali su o ukupno 17 tačaka na dnevnom redu, a prva značajna za širu javnost odnosila se na utvrđivanje predloga Odluke o davanju saglasnosti na zaključenje Sporazuma o preuzimanju duga između opštine i Doma zdravlja Novi Bečej. Više o ovoj tematici ispričala nam je načelnica Opštinske uprave Novi Bečej, Tamara Popov: „Ovo je završna odluka u celom ovom korpusu pitanja i donošenja pravnih dokumenata kojima se rešava dug Doma zdravlja. Građanima je poznato da je ovaj dug u jednom trenutku iznosio čak i 200 miliona dinara, a jednom sveobuhvatnom akcijom uz pomoć i državnih organa uspeli smo da ovu oblast privedemo kraju, odnosno i da zaključimo ova preostala tri sporazuma kojima se regulišu, da kažem, sitna dugovanja u odnosu na ona najkrupnija, kao što je bio dug prema „Feniks farmu“. Dakle, ovim sporazumima se regulišu dugovi koje je Dom zdravlja imao prema svojim zaposlenima, kao i prema ostalim dobavljačima, od najsitnijih, do nekih srednjih. Ovim bi se u potpunosti završila ova materija i dug Doma zdravlja osposobio da funkcioniše samostalno i bez dugova.“

Na održanoj sednici Opštinskog veća utvrđen je i predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o fiskalnim merama opštine Novi Bečej koje su donete radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled pandemije korona virusa, a koje se odnose, pre svega, na zakup bašta od strane lokalnih ugostitelja. Šta konkretno podrazumeva ova dopuna, načelnica Opštinske uprave Novi Bečej objašnjava: „Zakon je dozvolio da se dugovi koje obveznici imaju anuliraju sporazumom o reprogramu, tako da smo i mi ovom odlukom dozvolili olakšice onim obveznicima koji će zaključiti iste, ali sa jednim kratkim rokom do 1. oktobra. Ukoliko ne izmire ove obaveze na način kako to predviđa sporazum o reprogramu dužni su da obaveze uredno izmire i neće dobiti rešenje o oslobađanju za ovu godinu, kako to osnovna odluka predlaže.“

Članovi Opštinskog veća ovom prilikom, između ostalog, utvrdili su i predlog Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja u opštini Novi Bečej za 2021. godinu, a doneto je i Rešenje o imenovanju Organizacionog odbora manifeastacije „Velikogospojinski dani - Gospojina 2021“, koja bi, ukoliko to dozvole uslovi, trebalo da se održi u avgustu ove godine.

Ostale vesti iz ove kategorije