TV Novi Bečej

TV Novi Bečej

Društvo

Obaveštenje PIO fonda o besplatnoj rehabilitaciji

Sanja Milenković | 13. avgust. 2021. | 10:53 | Društvo

Obaveštenje PIO fonda o besplatnoj rehabilitaciji

Prema konačnim rang listama, koje su 5. jula objavljene na oglasnim tablama penzionerskih udruženja i na oglasnim tablama filijala Republičkog fonda za penzijsko i invalidkso osiguranje, ove godine je pravo na besplatnu rehabilitaciju u banjama i lečilištima Srbije ostvarilo 15.435 korisnika penzija. Na oglas za besplatan oporavak u zdravstveno- stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima prijavilo se 50.683 korisnika, koji su ispunjavali osnovni uslov da im penzija iznosi do 29.378 dinara, da u prethodnoj godini nisu koristili ovo pravo i da nemaju druge prihode osim penzije. Prema Pravilniku o društvenom standardu korisnika penzija, pravo na besplatnu rehabilitaciju penzioneri mogu da koriste samo jednom u toku trajanja penzije. Kriterijumi koji određuju poredak na rang listi su: visine penzije, broj godina staža osiguranja, broj godina korišćenja penzije, ostvareno pravo na tuđu negu i pomoć, kao i ostvareno pravo na porodičnu penziju za korisnika koji je pravo na porodičnu penziju ostvario kao dete koje nije sposobno za samostalan život i rad. Za penzionere, pratioce slepih osoba, kao i pratioce deteta koje je ostvarilo pravo na porodičnu penziju po osnovu nesposobnosti za samostalan život i rad, i ove godine će o trošku Fonda biti obezbeđeni smeštaj u banji, pun pansion i troškovi prevoza. Besplatna rehabilitacija penzionera podrazumeva lekarski pregled, EKG, laboratorijske analize, specijalističke preglede i vizite odeljenskih lekara, kao i najmanje tri vrste terapija u zavisnosti od ocene lekara i oblasti za koju je određena banja specijalizovana. Sa svakom banjom preciziran je obim terapija koje korisnik mora da dobije, čime je obezbeđeno da rehabilitacija bude u svakom pojedinačnom slučaju prilagođena potrebama penzionera. Prvi pozivi za rehabilitaciju stigli su već početkom avgusta, a rehabilitacioni centri su u obavezi da se prilikom prijema i tokom boravka korisnika pridržavaju svih preporuka Kriznog štaba i drugih nadležnih organa Republike Srbije.

Ostale vesti iz ove kategorije