TV Novi Bečej

TV Novi Bečej

Poljoprivreda

Licitacija državne poljoprivredne zemlje u prvom krugu

Danilo Gurjanov | 25. januar. 2021. | 10:34 | Poljoprivreda

Licitacija državne poljoprivredne zemlje u prvom krugu

U petak, 22. januara, predsednik opštine Novi Bečej, Saša Maksimović, doneo je odluku o rapisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Novi Bečej u prvom krugu licitacije.

Uvid u dokumentaciju, odnosno u grafički pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinama i spisak parcela po formiranim javnim nadmetanjima koja su predmet javnog oglasa, može se izvršiti u zgradi Opštine Novi Bečej, u kancelariji broj 3 svakog radnog dana od 7 do 15 časova, kao i na veb prezentaciji Uprave za poljoprivredno zemljište.

Obilazak poljoprivrednog zemljišta koje se daje u zakup i na korišćenje može se izvršiti sledećim danima: 4. februara u katatarskim opštinama Bočar od 8 do 10 časova, odnosno Novo Miloševo od 11 do 13 časova i 5. februara u katastarskim opštinama Kumane od 8 do 10 časova, odnosno Novi Bečej od 11 do 13 časova.

Pospupak javnog nadmetanja sprovodi se elektronski, putem veb-aplikacije koja se nalazi na linku, a sve ostale potrebne informacije se mogu pronaći na sajtu opštine Novi Bečej.

Rok za prijavljivanje i podnošenje dokumentacije u veb-aplikaciju je do 10. februara do 14 časova.

Otvaranje ponuda za davanje u zakup i na korišćenje državnog poljoprivrednog zemljišta za sve četiri katastarske opštine održaće se 18. januara u zgradi Opštinske uprave Novi Bečej, nakon čega će automatski biti formirana rang lista ponuđača.

Ostale vesti iz ove kategorije