TV Novi Bečej

TV Novi Bečej

Poljoprivreda

JAVNA LICITACIJA: Davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Sanja Milenković | 6. novembar. 2019. | 15:37 | Poljoprivreda

JAVNA LICITACIJA: Davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Predsednik opštine Novi Bečej, Saša Maksimović doneo je Odluku o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Novi Bečej.

Grafički pregled katastarskih arcela po katastarskim opštinama i spisak parcela po formiranim javnim nadmetanjima koja su predmet izdavanja u zakup i na korišćenje može se izvršiti u zgradi opštine Novi Bečej, u kancelariji broj 3, svakog radnog dana od 7 do 15 časova, a više informacija možete dobiti i putem broja telefona 023/772-320, lokal 112.

Pormular prijave i adresirane koverte, odnosno štampane nalepnice sa adresom opštine mogu se preuzeti svakog radnog dana, na pisarnici opštine Novi Bečej. Prijave se dostavljaju u zatvorenim kovertama na čijoj prednjoj strani mora stajati adresa: Opština Novi Bečej, Žarka Zrenjanina 8, sa naznakom “Komisi za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini“, sa upisanim brojem javnog nadmetanja i katastarske opštine, dok je na zadnjoj strani koverte potrebno navesti ime i prezime i adresu ponuđača.

Zajedno sa prijavom na oglas dostavlja se i potrebna dokumentacija o kojoj više možete saznati na sajtu opštine: www.novibecej.rs . Rok za podnošenje dokumentacije je 20. novembar 2019. do 14h, dok se neblagovreme i nepotpune prijave neće razmatrati.

Ostale vesti iz ove kategorije