TV Novi Bečej

TV Novi Bečej

Aktivizacija: Pružaoci usluga Doma za odrasle o trećem dobu

Aktivizacija: Pružaoci usluga Doma za odrasle o trećem dobu

Premijerno prikazivanje emisije: 16. novembar 2018.

Autor emisije: Sanja Milenković

Arhiva emisije