TV Novi Bečej

TV Novi Bečej

Društvo

KONKURS: Finansiranje i sufinansiranje programa udruženja iz budžeta opštine

Sanja Milenković | 6. april. 2021. | 11:09 | Društvo

KONKURS: Finansiranje i sufinansiranje programa udruženja iz budžeta opštine

Na predlog Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za finansiranje programa udruženja iz budžeta opštine Novi Bečej predsednik opštine, Saša Maksimović, raspisuje javni konkurs za finansiranje programa dobrovoljnih, nevladinih, neprofitnih i nepolitičkih udruženja iz budžeta opštine Novi Bečej, osnovanih radi ostvarivanja i unapređenja zajedničkog ili opšteg cilja i interesa koji će se realizovati najvećim delom na teritoriji opštine Novi Bečej.

Pravo korišćenja sredstava imaju udruženja građana koja su upisana u registar nadležnog organa, a svaki učesnik može po konkursu podneti samo jednu prijavu, sa kojom može konkurisati sa najviše dva programa.

Prijave na Konkurs sa kompletnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti preporučenom pošiljkom na adresu: Opština Novi Bečej, Žarka Zrenjanina 8, 23272 Novi Bečej ili lično  u prijemnoj kancelariji opštine Novi Bečej, u kancelariji broj 16., najkasnije do 15. aprila tekuće godine.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona opštinske uprave 023/772-320 lokal 109 ili na sajtu Opštine gde se mogu preuzeti i neophodni obrasci za prijavu.

Ostale vesti iz ove kategorije