TV Novi Bečej

TV Novi Bečej

Društvo

Multietnička feministička mreža – glas žena u Vojvodini

Sanja Milenković | 29. septembar. 2020. | 12:04 | Društvo

Multietnička feministička mreža – glas žena u Vojvodini

U organizaciji Udruženja Roma Novi Bečej juče je održan drugi sastanak Multietničke feminističke mreže pod liderstvom Romkinja u Vojvodini, a koji predstavlja koncept umrežavanja koji je Udruženje Roma Novi Bečej kroz rad Ženske romske mreže, nekada Banata, a sada i Vojvodine, započelo krajem 2007. godine.

Ideja o formiranju mreže definisana je u razgovorima i komunikaciji sa manjinskim političarkama u Vojvodini i sa formalnim udruženjima građanki, kao i sa aktivima žena koje su veoma često korisnice sredstava bužeta Autonomne pokrajine Vojvodine za očuvanje nacionalne tradicije, kuhinje, igara i nošnje.

U diskusiji je zaključeno da je sa ovakvim organizacijama veoma važno raditi na jačanju ženskih ljudskih prava, jer ovakva udruženje lokalnim ženama drugih nacionalnih manjina ne pružaju podršku u pristupu pravima i zaštiti njihovih prava.

Važnost ovakvog umrežavanja naročito se ogleda Vojvodini kao multietničkoj sredini, u kojoj je skoro nemoguće, definisati aktivizam kao čisto romski, rusinski ili mađarski jer je građanska i društvena interakcija višenacionalna, pa na taj način ova mreža predstavlja pravo lice Vojvodine i donosi potencijal feminističkom dijalogu bez isključivanja.

Ona takođe predstavlja i glas žena koje nemaju visoko obrazovanje, niti zaposlenje, ili nisu adekvatno plaćene za svoj rad, koje ne poznaju mere zaštite od nasilja, ne znaju da postoji feministički pokret u Srbiji niti šta on znači, kao i one koje se i pored znanja nikada nisu obratile za pomoć nijednoj ženskoj nevladinoj organizaciji.

U Multietničku feminističku mrežu trenutno je uključeno 15 organizacija i 5 aktiva čiji su predstavnici izneli probleme sa kojima se svakodnevno suočavaju, uz nove predloge za dalji razvoj mreže, kao i ideje za poboljsanje polozaja ovih multietnickih zajednica, nakon čega su usledili dogovori oko daljeg funkcionisanja i izrade strategije.

Ostale vesti iz ove kategorije