TV Novi Bečej

TV Novi Bečej

ComNetTV mreža

"Kodeks etike političkih organizacija privrženih demokratskom izbornom procesu u RS"

Redakcija TV Novi Bečej | 17. maj. 2020. | 19:15 | ComNetTV mreža

"Kodeks etike političkih organizacija privrženih demokratskom izbornom procesu u RS"

Centar za društvenu stabilnost (CZDS) predstavio je dokument

Govornici:

- Ognjen Karanović, direktor CZDS-a

- Srđan Graovac, predsednik U.O. CZDS-a

- Petar Đurđev, saradnik CZDS-a


Predlog kodeksa je poslat na adrese svih političkih organizacija u Srbiji. Na konferenciji će biti obrazloženi motivi donošenja kodeksa, navedene organizacije koje su se odazvale pozivu i predstavljeni detalji ovog dokumenta.

Detaljnije o kodeksu: https://czds.rs/czds-za-postovanje-etickih-principa-u-politickom-zivotu/

Izvor:presscentar.uns.org.rs

Ostale vesti iz ove kategorije