TV Novi Bečej

TV Novi Bečej

Društvo

KONKURS: Finansiranje projekata u kulturi iz sredstava samodoprinosa mesnih zajednica

Sanja Milenković | 10. februar. 2020. | 20:13 | Društvo

KONKURS: Finansiranje projekata u kulturi iz sredstava samodoprinosa mesnih zajednica

Predsednik opštine Novi Bečej na predlog Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi iz sredstava samodoprinosa za teritorije mesnih zajednica Novi Bečej, Novo Miloševo, Kumane i Bočar raspisuje se javni konkurs za podnošenje projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz sredstava samodoprinosa za teritorije mesnih zajednica Novi Bečej, Novo Miloševo, Kumane i Bočar.
Pravo korišćenja sredstava imaju udruženja građana i druga pravna lica koja obavljaju kulturnu delatnost, koja su upisana u registar nadležnog organa, ne kraće od dve godine, i koja projekat realizuju najvećim delom na teritoriji mesnih zajednica Novi Bečej, Novo Miloševo i Kumane, osim ustanova kulture čiji je osnivač opšina Novi Bečej, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi i ne mogu učestvovati na konkursu koji raspisuje njihov osnivač.
Na osnovu ovog javnog konkursa raspodeliće se sredstva za kulturu opredeljena Odlukom o budžetu opštine Novi Bečej za 2020. godinu, a u skladu sa finansijskim planom mesne zajednice Novi Bečej i opredeljenim sredstvima u iznosu od 2.000.000 dinara, finansijskim planom mesne zajednice Novo Miloševo i opredeljenim sredstvima u iznosu od 1.150.000 dinara, finansijskim planom mesne zajednice Kumane i opredeljenim sredstvima u iznosu od 130.000 dinara, kao i finansijskim planom mesne zajednice Bočar i opredeljenim sredstvima u iznosu od 300.000 dinara.
Svaki učesnik može po konkursu podneti samo jednu prijavu, sa kojom može konkurisati sa najviše dva projekta, a programi moraju biti realizovani do isteka budžetske godine.
Kompletna konkursna dokumentacija može se preuzeti lično u opštinskoj upravi Novi Bečej, u prijemnoj kancelariji broj16. ili na sajtu opštine ovde, a dodatne informacije mogu se dobiti i pozivom na broj telefona opštinske uprave 023/772-320, lokal 115.
Prijave se podnose od 10. februara do 11. marta 2020. godine.

Ostale vesti iz ove kategorije