TV Novi Bečej

TV Novi Bečej

Društvo

Borba protiv vršnjačkog nasilja na relaciji roditelj - dete - nastavnik

Danilo Gurjanov | 1. novembar. 2019. | 13:50 | Društvo

Borba protiv vršnjačkog nasilja na relaciji roditelj - dete - nastavnik

Svedoci smo da se u osnovnim i srednjim školama svakog dana dešavaju slučajevi vršnjačkog nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Jasno je da se borba protiv ovog ozbiljnog problema mora voditi sistemski, na više frontova, a najviše na relaciji između roditelja, dece i nastavnika. Jedan od koraka u nastojanju da se, pre svega, preventivno deluje kada je ova tematika u pitanju jesu i roditeljski sastanci u okviru kojih se ovih dana u OŠ „Miloje Čiplić“ u Novom Bečeju roditelji informišu o glavnim crtama pravilnika o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje.

Akcenat borbe protiv nasilja među decom prvenstveno je na prevenciji ovog problema. Ukoliko ipak dođe do intervencije ona ima svoj predviđeni postupak koji se primenjuje, a čije se aktivnosti nalaze u razvojnom i godišnjem planu škole, naglašava Biljana Banjac, direktorka škole i dodaje da je apsolutni cilj sprečiti da do intervencija dođe ili da se one smanje na što je moguće manji broj slučajeva. U tom postupku od izuzetne važnosti jeste upravo dobra saradnja sa roditeljima.

Još jedan vrlo važan aspekt borbe protiv nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja među decom jeste i vršnjačka edukacija. Upravo zato se u saradnji sa drugim institucijama u školama vrlo često sprovode različite vrste radionica i predavanja u cilju informisanja i edukovanja mladih, uz pružanje pozitivnih primera, ali i smerova kako bi njihov razvoj ličnosti tekao u smeru stvaranja zadovoljnijih i srećnijih mladih ljudi.

Ostale vesti iz ove kategorije