TV Novi Bečej

TV Novi Bečej

Zdravstvo

Odazovite se preventivnim pregledima, mogu vam spasiti život!

Danilo Gurjanov | 24. septembar. 2019. | 11:00 | Zdravstvo

Odazovite se preventivnim pregledima, mogu vam spasiti život!

U teoriji većina nas zna šta bi preventivno trebalo da učinimo kako bismo sprečili nastanak neke bolesti, ali u praksi najčešće zanemarujemo čak i signale i alarme koje nam šalje naše telo, pa se kod lekara uputimo tek kad se ne osećamo dobro ili kada je bolest već nastupila. Značaj preventive i preventivnih pregleda u svetu je prepoznat kao apsolutna neophodnost ukoliko želimo da budemo zdravi, a od mnogih bolesti ljudi zahvaljujući preventivi više ne oboljevaju. Ako se to ipak i desi, s obzirom da se promene otkrivaju na vreme, u začetku bolesti, pacijenti mogu očekivati i potpuno izlečenje.

O tome šta preventivno možemo učiniti za naše zdravlje i koje preventivne preglede vrši Dom zdravlja Novi Bečej razgovarali smo sa načelnicom Službe opšte medicine sa zdravstvenom zaštitom radnika, kućnim lečenjem i hitnom medicinskom pomoći Doma zdravlja Novi Bečej, dr Jovanom Šljapić: „Što se tiče bolesti koje se javljaju najčešće to je, pre svega, karcinom debelog creva koji može da se predupredi tako što se organizuju preventivni pregledi. Pregled je jednostavan, potrebno je da građani predaju samo uzorak stolice. Pri tome, mi pozivamo pacijente određene starosne dobi. Ove godine su to neparna godišta i muškog i ženskog pola.“

Prema rečima dr Šljapić, ovakva vrsta pregleda potpuno je besplatna, a može spasiti nečiji život. Na sličan način vrši se i preventivni pregled na rak grlića materice koji u Domu zdravlja Novi Bečej obavlja Služba za ginekologiju. Takođe, postoje i preventivni pregledi za rano otrkivanje hipertenzije i dijabetesa, ali i depresije.

Svoje zdravlje možemo pratiti i u kućnim uslovima, ali tada treba posebno da obratimo pažnju na greške koje najčešće činimo. O tome, dr Šljapić kaže: „Većina pacijenata ima aparate koji nisu dobro baždareni ili ne mere pritisak onako kako bi trebalo prema uputstvu, pa često dobijaju lažne rezultate. Takođe, često se ne pridržavaju higijensko-dijetetskog režima, pa mere pritisak tek kada se ne osećaju dobro.“

Svedoci smo da se bolesti danas dešavaju ljudima svih starosnih dobi. Zato je potrebno da već u dvadesetim godinama svog života obratimo pažnju na zrave načine života, na ishranu i na fizičke aktivnosti. Ipak, za svaku vrstu bolesti postoji određena starosna dob kada posebno teba obratiti pažnju i posetiti lekara.

Prema rečima dr Šljapić, odrasli građani opštine Novi Bečej u velikoj meri ne obraćaju pažnju na preventivu bolesti i javljaju se isključivo kada se razbole. To se odnosi i na izuzetno loš odziv građana na pozive na preventivne preglede: „Mi smo već više od deset godina u programu nacionalnog skrininga za kolorektalni karcinom, tj. karcinom debelog creva. Svake godine pozivamo pacijente, celu populaciju koja je predviđena skriningom, međutim, odziv je jako mali. Htela bih da napomenem da svake godine otkrijemo određen broj karcinoma koji se uspešno izleče i pacijenti nastavljaju normalan život dalje. Međutim, većina pacijenata se ne odaziva, kao što rekoh, iako je 11. aprila izašao novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti koji kaže da ukoliko je pacijent pozvan na preventivni pregled, a ne odazove se na njega, snosi 35 posto cene lečenja kasnije ukoliko oboli od te bolesti.“

Uprkos ovoj činjenici odziv građana na preventivne preglede je i dalje slab, pa lekari Doma zdravlja Novi Bečej upućuju apel da se građani ipak odazovu na poziv, pre svega, zarad sopstvenog zdravlja.

Ostale vesti iz ove kategorije