TV Novi Bečej

TV Novi Bečej

Društvo

Stipendije za sve studente koji ispunjavaju uslove

Redakcija TV Novi Bečej | 5. novembar. 2018. | 9:19 | Društvo

Stipendije za sve studente koji ispunjavaju uslove

U okviru 77. sednice Opštinskog veća opštine Novi Bečej, pored tačaka na dnevnom redu koje se tiču redovnog rada Opštinske uprave, pred članovima Veća našlo se i nekoliko tačaka bitnih za same građane opštine. To su svakako Odluka o javnoj raspravi o novom nacrtu Satuta opštine Novi Bečej i donošenje Rešenja o utvrđivanju iznosa i broja opštinskih stipendija studentima sa teritorije opštine za tekuću školsku godinu. Prema rečima predsednika opštine, Saše Maksimovića, javna rasprava će se održati 19. novembra u 16 časova. Zainteresovana lica do tada mogu slati svoje primedbe i predloge putem mejla: statut.opstinanb@novibecej.rs . Nacrt Statuta u pisanoj formi može se preuzeti u zgradi opštine, svakog radnog dana od 7 do 15 časova: „U skladu sa novim Zakonom o lokalnoj samoupravi, opština je bila u obavezi da izradi novi Statut opštine Novi Bečej. Komisija je to odradila, a Opštinsko veće je donelo odluku o pokretanju javne rasprave, tako da se nadam da će u narednom periodu i građani uzeti aktivno učešće u izradi svog Statuta, odnosno Statuta opštine Novi Bečej. Takođe, druga bitna tačka je donošenje Rešenja o utvrđivanju iznosa i broja opštinskih stipendija studentima sa teritorije opštine Novi Bečej za školsku 2018/2019. godinu. Doneta je odluka o 55 stipendija, ali kao što se dobro zna iz prethodnih godina to nije krajnja granica, jer u slučaju da imamo veći broj studenata koji zadovoljavaju uslove, čemu se iskreno nadam da će se i desiti, imamo stabilnost budžeta opštine, tako da ćemo finansirati sve one koji ispunjavaju uslove propisane zakonom i opštinskim odlukama.“

Opštinsko veće opštine Novi Bečej ovom prilikom je utvrdilo da će iznos stipendija ostati na nivou prošlogodišnjeg iznosa od 7.000 dinara mesečno, a studenti potpisivanje ugovora mogu očekivati krajem januara.

Opštinsko veće je na 77. sednici još jednom odbilo Predlog za povećanje cene komunalne usluge odvoženja smeća „Brantner - otpadnoj privredi“. O tome Maksimović kaže: „Koliko god razumem i imam zahvalnost prema austrijskoj kompaniji „Brantner“ koja posluje na teritoriji opštine Novi Bečej, smatram da još uvek nije vreme za povećenje cene usluge odnošenja smeća, s čime se složilo i Opštinsko veće. Videćemo u narednom periodu kako će se kretati cene na tržištu, pa ćemo shodno tome dati saglasnost na formiranje njihove cene. No, za sada, kao što rekoh, mislim da još uvek nema potrebe do činiti. Izuzev povećanja cene goriva, mislim da su ostale cene stabilne u Republici Srbiji, tako da nema dovoljno razloga za povećanje cene, za sada.“

Članovi Opštinskog veća doneli su i rešenja o davanju saglasnosti  na Program i pravila manifestacije „Ričaj“ za 2018. godinu, odnosno na Izveštaj o sprovođenju manifestacije „Zalazak u svitanju“ koja je septembra održana u muzeju „Žeravica“. Ovom prilikom imenovan je i Organizacioni odbor manifestacije „Obzorja na Tisi - Dani Josifa Marinkovića“ koji će se održati 2019. godine i biti u znaku pozivnog kompozitorskog konkursa.

Ostale vesti iz ove kategorije