TV Novi Bečej

TV Novi Bečej

Društvo

U pripremi nova kreditna linija Razvojnog fonda za ublažavanje posledica pandemije

Sanja Milenković | 13. maj. 2020. | 8:48 | Društvo

U pripremi nova kreditna linija Razvojnog fonda za ublažavanje posledica pandemije

Sa željom da pomogne onim privrednim subjektima koji su pretrpeli najveću štetu tokom protekla 2 meseca, Razvojni fond Autonomne pokrajine Vojvodine, u saradnji sa Pokrajinskim institucijama priprema novu kreditnu liniju za dugoročne kredite, za likvidnost i nabavku obrtnih sredstava radi smanjenja negativnih posledica prouzrokovanih pandemijom COVID 19 subvencionisanu od strane Pokrajinskog sekretarijata za finansije.

Kreditna linija važila bi za preduzetnike, mala i mikro preduzeća, sa kamatnom stopom od  3%, od koje bi 1% išao na teret korisnika, a 2% subvencionisao bi  Pokrajinski sekretarijat za finansije, rok vraćanja bi bio do 36 meseci, sa grejs period do 12 meseci. Obezbedjenje do 1.000.000,00 dinara bile bi lične menice; od 1.000.000-5.000.000 jemstvo pravnog ili fizičkog lica; a preko 5.000.000 dinara zahteva se hipoteka ili garancija banke.

Osnovni uslov bio bi da budući korisnik kredita u periodu od 15. marta tekuće godine,  pa do isteka 3 meseca od puštanja sredstava u korišćenje ne smanjuje broj zaposlenih više od 10%.

Kreditna linija naći će se na Dnevnom redu Nadzornog odbora Fonda na narednoj sednici u petak, 15. maja, a odmah nakon usvajanja biće postavljena na sajt Razvojnog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine.

Ostale vesti iz ove kategorije