TV Novi Bečej

TV Novi Bečej

Poljoprivreda

Novi konkursi za poljoprivredu Razvojnog fonda AP Vojvodine

Sanja Milenković | 30. januar. 2020. | 14:11 | Poljoprivreda

Novi konkursi za poljoprivredu Razvojnog fonda AP Vojvodine

Razvojni fond Autonomne pokrajine Vojvodine raspisao je nove konkurse za dugoročne kredite u oblasti poljoprivrede za 2020. godinu sa ciljem podrške razvoja i unapređenja sektora poljoprivrede putem povećanja nivoa tehničke opremljenosti, povećanja obima, efikasnosti i intenziviranja poljoprivredne proizvodnje, povećanja produktivnosti, podizanje stepena konkurentnosti i zaštite životne sredine.
Konkursi su otvoreni do iskorišćenja sredstava ili do donošenja odluke nadležnog organa o zatvaranju konkursa, a zahtevi za kredite sa kompletnom dokumentacijom se podnose u prostorijama Fonda u Novom Sadu, Bulevar cara Lazara 7a, u Sektoru za kredite, ili se dostavljaju poštom na istu adresu.
Više informacija o konkursima i potrebnoj dokumentaciji možete pronaći i elektronskim putem na stranici ovde, ili telefonskim putem na brojeve: 021/454-334; 021/300-4935; 021/450-698; 021/450-702; 021/6351-014.

Ostale vesti iz ove kategorije