TV Novi Bečej

TV Novi Bečej

Društvo

Elektronsko podnošenje poreske prijave za komunalnu taksu za isticanje firme

Danilo Gurjanov | 12. septembar. 2019. | 12:48 | Društvo

Elektronsko podnošenje poreske prijave za komunalnu taksu za isticanje firme

Opštinska uprava u Novom Bečeju obaveštava građane da je od 6. septembra ove godine Putem Portala Jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije (JIS LPA) omogućena dodatna usluga - elektronska prijava za utvrđivanje komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru, takozvane firmarine, što predstavlja još jednu elektronsku uslugu od značaja za pravna lica i još jedan korak u transformaciji javne uprave u efikasniji servis građana.

Elektronsku prijavu putem ovog Portala može izvršiti lice koje za to ima ovlašćenje prema PEP obrascu, uz korišćenje kvalifikovanog elektronskog sertifikata. Učestalost i obaveza podnošenja prijave ostaju isti kao i do sada, u skladu sa odlukama lokalnih samouprava. Prijava se podnosi za sve objekte na teritoriji jedne jedinice lokalne samouprave. Ukoliko se u nekoj opštini prijava podnosi samo kada dođe do promena podataka iz prijave, obveznik će, kao i do sada, podneti samo prilikom promene, a ukoliko se u nekoj jedinici lokalne samouprave prijava podnosi svake godine (bez obzira da li je bilo izmene ili ne), obveznici će nastaviti da je podnose jednom godišnje.

Ostale vesti iz ove kategorije