TV Novi Bečej

TV Novi Bečej

Servisne informacije

OBAVEŠTENJE: Hemijsko tretiranje biljne i drvenaste vegetacije

Sanja Milenković | 17. jul. 2019. | 10:21 | Servisne informacije

OBAVEŠTENJE: Hemijsko tretiranje biljne i drvenaste vegetacije

Iz Vodoprivrednog društvenog preduzeća „Gornji Banat“ obaveštavaju da će u periodu od juna do avgusta tekuće godine biti vršeno hemijsko tretiranje biljne i drvenaste vegetacije u meliorativnim kanalima na teritoriji opštine Novi Bečej.
Lokaliteti na kojima je planirano tretiranje je Sliv „Kerekto Bočar“, od crpne stanice Bočar – Iđoš i dužine 2,5 km, od ušća u dovodni kanal od Tise do ustane, dužine oko 2,3 km, zatim Miloševački sliv, od prilaznog asfaltnog puta iz Kikinde do groblja dužine 1,5 km, kanal pored Novog Miloševa sa severozapadne strane dužine oko 2,5 km kao i Šušanjski sliv, pored Novog Bečeja, od crpne stanice Šušanj do ćuprije na obilaznom putu dužine oko 1,6 km.
Hemijsko tretiranje vršiće se u jutarnjim satima, od 5 do 10 časova i popodnevnim, od 17 do 21 časa, preparatima na bazi glifosata koji se u poljoprivredi svake godine upotrebljavaju. Ipak, skreće se pažnja pčelarima, lovačkim udruženjima i licima koja vrše ispašu stoke na navedenim terenima ili u blizini da u domenu svojih mogućnosti sprovedu određenu zaštitu u cilju izbegavanja eventualne štete po pčele, životinje ili ljude.
Za bliže informacije o lokalitetima ili vremenu hemijskog tretiranja fizička i pravna lica mogu se obratiti direktno nadležnoj službi u Opštini, na adresi: Vodoprivredno društveno preduzeće „Gornji Banat“ DOO Kikinda, poslovna kancelarija u Novom Bečeju ili putem telefona na broj 023/771–424.

Ostale vesti iz ove kategorije