TV Novi Bečej

TV Novi Bečej

Društvo

Održan seminar za nastavnike škole „Miloje Čiplić“

Danilo Gurjanov | 2. jul. 2019. | 11:39 | Društvo

Održan seminar za nastavnike škole „Miloje Čiplić“

U OŠ „Miloje Čiplić“ u Novom Bečeju proteklog vikenda održan je seminar na temu dijagnostike, prevencije i otklanjanje uzroka neuspeha u školskom učenju namenjen nastavničkom kolektivu ove škole. Cilj seminara je bilo potpunije i šire upoznavanje nastavnika i stručnih saradnika sa mogućim činiocima školskog neuspeha i mogućnostima njihovog dijagnostikovanja, predupređenja ili otklanjanja, a time i jačanja kompetencija nastavnika za kvalitetno i efikasno ostvarivanje nastave i učenja, smatra direktorka škole, Biljana Banjac: „Ovaj seminar smo odabrali zato što hoćemo da se u našem radu oslanjamo na najnovija dostignuća i da sve potkrepimo na naučnoj bazi, kako bismo imali zaista jasan put kuda idemo. Obratili smo se Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje da nam dodeli sredstva za ova seminar, što su oni i uradili. Takođe, sufinansijer je i lokalna samouprava koja ima razumevanja za nas.“

Borislav Stanojlović, univerzitetski profesor u penziji i jedan od predavača na seminaru, kaže da je tema kojom se seminar bavi izuzetno značajna, aktuelna i složena, kao i da značajno može unaprediti kvalitet i efikasnost nastave i školskog učenja, a samim tim i uspeh učenika u školskom učenju: „Cilj ovog seminara jeste da se prošire, prodube i obnove znanja nastavnika o mogućnostima blagovremene i valjane dijagnostike uzroka školskog neuspeha kako bi to bila osnova za utvrđivanje strategija ili mera na predupređenju ili otkalnjanju školskog neuspeha što je jedan od bitnih i osnovnih zadataka škole u celini.“

Uzroci školskog neuspeha su brojni i raznovrsni, ističe Stanojlović. Prema njegovim rečima još tridesetih godina prošlog veka utvrđeno je oko 130 raznoraznih činilaca školskog neuspeha, pa se može pretpostaviti koliko ih danas ima. Nauka ove činioce klasifikuje i svrstva u nekoliko grupa.

Jedna od glavnih slabosti u današnjim školama u Srbiji jeste nedovoljna primena stečenih teorijskih znanja u neposrednoj praksi, rekao je Stanojlović. On je napomenuo i to da su nastavnici u okviru seminara dobili udžbenik u kom su precizno razrađene procedure i dijagnostike poteškoća učenika u školskom učenju, kao i njihovog uspešnog otklanjanja.

Ostale vesti iz ove kategorije