TV Novi Bečej

TV Novi Bečej

Društvo

Predstavom zaokružen program podrške romskim zajednicama

Danilo Gurjanov | 2. novembar. 2018. | 15:09 | Društvo

Predstavom zaokružen program podrške romskim zajednicama

Kao krunu rada dvogodišnjeg programa Inicijative za podršku razvoju i učenju romske dece ranog uzrasta u Srbiji sinoć je u prostorijama Kancelarije za mlade održana završna predstava pod nazivom „Sedam Snežana i sedam patuljaka“. Ovaj projekat realizuje Udruženje za prosperitet Roma Novi Bečej u saradnji sa Centrom za interaktivnu pedagogiju i Obrazovno kulturnom zajednicom Roma, „Romanipen“, a uz podršku Programa za rani razvoj Fondacije za otvoreno društvo London i Fondacije za otvoreno društvo Srbija. Program obuhvata rad sa romskim zajednicama u 15 gradova, odnosno opština u Srbiji, kao i sa 16 predškolskih ustanova sa ciljem da se podrže deca iz osetljivih grupa, objasnila je Angelina Skarep, psiholog Centra za interaktivnu pedagogiju u Beogradu i koordinator projekta: „Tridesetak romskih porodica u svakoj sredini, odnosno roditelja, dece i ostalih članova porodice su podržani u smislu razvoja, odnosno, podrške ranom razvoju dece. Imali smo program koji je trajao u dve faze: program koji je obuhvatio radionice za roditelje i decu i zajedničke aktivnosti roditelja i dece. Znači, deca od 3 do 5 godina, uglavnom deca iz osetljivih grupa nisu uključena u sistem obrazovanja, pa smo samim tim smo želeli da ih uključimo, ali da i kućno okruženje odnosno roditeljsko okruženej bude mogućnost i sredina za učenje, tj. da razvijemo sve kapacitete dece i da ih podržimo, ali da podržimo i roditelje.“

Cilj ovog programa jeste i da se smanji jaz među decom iz prigradskih i romskih naselja kada je u pitanju usvajanje i praćenje predškolskog, a kasnije i školskog programa.Ona dodaje da se podsticanjem roditeljskih kompetencija podstiče se i celokupni razvoj deteta: njegovog govora, jezika na kojem će kasnije pohađati nastavu, kao i kognitivnog razvoj: „Ovaj program ima obrazovni deo, zdravstveni deo i nešto malo podrške socijalnom razvoju dece tako da smo, kroz ove radionice, omogućili da deca dobiju različite vrste tema koje su obradili, roditeljis u takođe dobili mogućnost da razviju svoje roditeljske veštine, razgovarali su jedni sa drugima, dobili nova znanja i imaju mogućnost da unaprede svoja iskustva i da ta iskustva razmenjuju sa drugim roditeljima.“

Predstava „Sedam Snežana i sedam patuljaka“ bila je prilika da kroz podelu i analizu uloga, roditelji i deca saradnjom učvrste odnose i ujedno prikažu učinak ovog programa, uz nadu da će podrška zaživeti i u buduće, kako od strane okruženja, tako i u vaspitno-obrazovnim ustanovama. U realizaciji ovog programa učestvovali su i Ivana Dobožanov kao koordinator tima u Novom Bečeju, kao i Ivana Đukičin i Stevan Stojkov vršeći posao facilitatora: „Hteo bih da se zahvalim ovim putem lokalnoj samoupravi koja nam je omogućila korišćenje Kancelarije za mlade tokom ove dve godine, kao i svim ostalim lokalnim instutucijama koje su sarađivale sa nama, koje su nam omogućile neke poklone za ovu decu, koje su omogućile i da njihovi zaposleni pomognu, da dođu ovde i pomognu toj deci u nekim oblastima, kao i korišćenje njihovog prostora u toku nekih radionica.“

Za majke dece do godinu dana organizovane su i kućne posete u okviru kojih su razgovarali o određenim temama.  U početku je bilo mnogo prepreka, ali tokom dve godine mogao se videti veliki pomak, zaključio je Stojkov.

Ostale vesti iz ove kategorije