TV Novi Bečej

TV Novi Bečej

Zdravstvo

Savremeno tretiranje i zbrinjavanje hroničnih rana

Redakcija TV Novi Bečej | 23. oktobar. 2018. | 13:24 | Zdravstvo

Savremeno tretiranje i zbrinjavanje hroničnih rana

Procenjuje se da u našoj zemlji više od 20 hiljada osoba ima hronične rane koje ne zarastaju mesecima, a vrlo često i godinama. Ovakve rane najčešće nastaju zbog oboljenja dubokih vena, ali i kao posledica dijabetesa, dugotrajnog ležanja i malignih procesa na koži. Osim što u velikoj meri smanjuju kvalitet života osoba koje imaju ovaj zdravstveni problem, tretiranje rana predstavlja ozbiljan izazov i za zdravstvene radnike. Koji su novi trendovi u lečenju i zbrinjavanju rana i od kolike je važnosti početi s njihovim lečenjem što pre, imali su priliku da saznaju radnici Doma zdravlja Novi Bečej gde je danas održano predavanje upravo na ovu temu.

„Kontinuirana medicinska edukacija je sastvni deo posla i delokruga rada svakog zdravstvenog profesionalca. Danas je predavanje akreditovano od strane Zdravstvenog saveta Srbije za sve ciljne grupe, dakle, lekare, medicinske sestre, stomatologe i zdravstvene tehničare. Na ovaj način unapređujemo sopstveno znanje, veštine i sposobnosti, a na taj način unapređujemo i zdravstvenu zaštitu uopšte i usluge koje pružamo našim sugrađanima. Domovi zdravlja i primarna zdravstvena zaštita su na udaru, uvek predstavljaju filter gde apsolutno dolazi celokupna tematika. Savremeni pristup ranama, savremeno zbrinjavanje rana apsolutno i ubrzava i pojeftinjuje lečenje i tretman“, kaže Ivana Jovčić, glavna sestra Doma zdravlja Novi Bečej.

Predavanje na pomenutu temu održala je doktorka Bosiljka Rajkov iz Podružnice Društva lekara Vojvodine - Srpskog lekarskog društva iz Temerina koja ima veliko iskustvo u tretiranju hroničnih rana: „Hronične rane predstavljaju značajan problem u radu zdravstvenih radnika. Njihovo lečenje traje dugo, zahteva veliki angažman zdravstvenog osoblja i, naravno, veliko sufinansijsko opterećenje za zdravstvo i za samog pacijenta, a naravno uveliko narušavaju kvalitet života naših pacijenata. Danas smo ovde da naše kolege, lekare i medicinske sestre, upoznamo sa novim pristupom u tretiranju hroničnih rana. Dakle, to je multidisciplinaran pristup koji pacijenta posmatra sa ranom, a ne ranu na pacijentu. To je individualan pristup i zahteva saradnju lekara različitih specijalnosti, lekara opšte prakse, medicinskih tehničara i sestara i, naravno, naših pacijenata. Naša iskustva su odlična. U Vojvodini trenutno u porastu imamo dijabetesnih rana. Njihov broj će u budućnosti sigurno biti i veći. Zato je moja želja da upoznam danas naše drage kolege u primarnom nivou da na vreme treba da počnu sa tretmanom tih rana, kako naši pacijenti ne bi na kraju završili sa amputacijom ektremiteta. Nažalost, kod ovih pacijenata dešava se da na kraju ipak dođe do amputacije, ali je veliki uspeh ako tu amputaciju uspemo odložiti. U našoj ambulanti se pokazalo da smo uspeli i do četiri i po, pet godina da odložimo amputaciju ekstremiteta, tako da smatram da je to veliki uspeh. Da ne govorimo o venskim ulceracijama i dekubitalnim ulceracijama čijim blagovremenim tretmanom može sprečiti mnogo komplikacija, ubrzati zarastanje i, naravno, uštedeti ogromna materijalna sredstva i pacijentu i naši zdravstvenim ustanovama.“

Ostale vesti iz ove kategorije