TV Novi Bečej

TV Novi Bečej

Društvo

Potreba za ličnim pratiocima deteta

Redakcija TV Novi Bečej | 10. oktobar. 2018. | 13:37 | Društvo

Potreba za ličnim pratiocima deteta

Centar za socijalni rad opštine Novi Bečej od prošle godine pruža uslugu ličnog pratioca deteta, koja je dostupna deci sa invaliditetom, odnosno sa smetnjama u razvoju kojoj je potrebna podrška za zadovoljavanje osnovnih potreba u svakodnevnom životu. Prema rečima Mirjane Bešlin, stručne radnice Centra za socijalni rad opštine Novi Bečej zadužene za poslove u zajednici, svrha angažovanja ličnog pratioca je pružanje odgovarajuće individualne praktične podrške detetu radi uključivanja u redovno školovanje i aktivnosti u zajednici, a sve u cilju uspostavljanja što većeg nivoa samostalnosti: „Korisnici usluge lični pratilac deteta su isključivo deca sa invaliditetom, odnosno sa smetanjama u razvoju koja su uključena u obrazovno-vaspitnu ustanovu, bilo da je to osnovna škola, srednja škola ili predškolska ustanova. Zašto je usluga lični pratilac važna? Zato što ona obezbeđuje ustavom zagarantovana prava svih ljudi na ravnopravnost. Na koji način? Lični pratilac pomaže detetu u svakodnevnom funkcionisanju u oblasti kretanja, održavanja lične higijene, zatim u ishrani, oblačenju i komunikaciji sa drugim ljudima. Na taj način deca sa invaliditetom imaju priliku izaći iz privatnosti svojih domova, mogu učestovati u obrazovnom procesu i razvijati svoje socijalne veštine. Na ovaj način čitavo društvo postaje sredina koja prihvata različitosti i postaje tolerantnija sredina.“

Usluga lični pratilac deteta je multisektorska, jer dolazi do saradnje između sistema socijalne zaštite i obrazovnog sistema, kaže Mirjana Bešlin. Upravo iz tog razloga u pružanje ove usluge uključeni su kako stručni radnici, tako i učitelji, nastavnici i škole uopšte. Pored podrške detetu ova usluga pruža svojevrsnu podršku i porodici, ali i školi. Zato zahvaljujući njoj dobijaju svi, pa i sami lični pratioci kojima je to izvor prihoda: „Usluga lični pratilac, važno je napomenuti, finansira se iz budžetskih sredstava opštine Novi Bečej i iz namenskih transfera socijalne zaštite što znači da je za korisnike, odnosno za decu sa invaliditetom ona besplatna. Centar za socijalni rad je započeo ovu uslugu prošle godine. Tada je samo jedno dete korstilo ovu uslugu, a od ove školske godine još dva lična pratioca su prošla akreditovanu obuku i počela su sa radom, tako da trenutno imamo troje dece koja koriste uslugu lični pratilac. Međutim, postoji potreba za proširenjem kruga ličnih pratilaca jer postoji još dece kojoj je ova usluga neophodna.“

Upravo je to razlog što Centar za socijalni rad opštine Novi Bečej apeluje na sve one koji su zainteresovani da postanu lični pratioci deteta da se prijave za akreditovanu obuku Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu. Od uslova koje zainteresovana lica treba da ispune jeste da su punoletna, da nisu kažnjivana, da su prijavljena na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje, da imaju završenu srednju školu, kao i da nisu članovi porodice korisnika usluge.

Ostale vesti iz ove kategorije