TV Novi Bečej

TV Novi Bečej

Društvo

Škola „Miloje Čiplić“ opremljena štedljivom rasvetom

Redakcija TV Novi Bečej | 13. avgust. 2018. | 12:50 | Društvo

Škola „Miloje Čiplić“ opremljena štedljivom rasvetom

Na konkursu pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj marta ove godine Osnovnoj školi „Miloje Čiplić“ iz Novog Bečeja odobreno je četiri miliona dinara za zamenu postojeće unutrašnje rasvete štedljivom rasvetom. Uz udružena sredstva lokalne samouprave i same škole, projekat je uspešno sproveden tokom letnjeg raspusta, a štedljiva rasveta je ugrađena u sva tri objekta škole, u glavnoj zgradi škole, u fiskulturnoj sali i u zgradi Radničkog univerziteta, gde se nalaze još dve učionice, prostorije produženog boravka i majstorska radionica, kaže Zora Rakić, direktorka škole: „To je bio konkurs koji je izašao 3. februara od strane pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mi smo vrlo brzo prikupili potrebnu projektno-tehničku dokumentaciju, konkurisali i već marta je bilo potpisivanje ugovora, tako da smo tada od Pokrajine dobili četiri miliona dinara. Lokalna smouprava je izdvojila još dva miliona dinara, od čega milion za pdv na celokupan iznos i milion dinara učešća koliko je još nedostajalo. Zato se ovom prilikom zahvaljujem i pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i ljudima iz lokalne samouprave koji su prepoznali značaj našeg konkurisanja i uopšte ovog projekta i ovog posla. Dakle, ukupan iznos radova je šest miliona dinara plus 480 hiljada dinara koje smo uplatili iz sredstava škole za izradu projektno-tehničke dokumentacije. Još uvek nam nije ispostavljena faktura za Nadzorni organ koji je pratio kako se odvijaju radovi i da li je sve onako kako je prema ugovru propisano. Veoma smo zadovoljni što smo imali projekat ovakvog obima i što je, ponavljam, lokalna samouprava prepoznala da je to značajno kako za đake tako i za nas, radnike ove škole, ali i za celu lokalnu samoupravu.“

Glavni cilj zamene dosadašnje unutrašnje rasvete štedljivom rasvetom svakako je ušteda na računima za elektručnu energiju, za koje se nadaju da će u narednim mesecima i godinama biti manji. No, tu je i estetski efekat koji je postignut, uz mnogo bolju osvetljenost učionica, hodnika i ostalih školskih prostorija, potvrđuje direktorka škole: „Ekipa koja je ovo radila je iz „Elektrolumena“ iz Lukićeva, sa kojima smo imali ugovor. Imali su i podivođače koji su se pobrinuli da i oko štedljive rasvete sve bude ostavljeno uredno i pedantno, odnosno okrečeno. Svi su zaista bili vrlo efikasni i već 28. jula su okončali radove na postavljanju štedljive rasvete. Spremni ćemo dočekati đake, kako bi imali  što bolje i adekvatnije uslove za učenje i rad u školi. Ttrudićemo se i nadalje da radimo na štednji energije, odnosno da se posvetimo obnovljivim izvorima energije jer je to bitno ne samo zbog ušteda već i zbog budućih naraštaja koje mi upravo ovde vaspitavamo.“

Realizacijom ugovora u okviru konkursa pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za uvođenje štedljive rasvete predviđena je ušteda u potrošnji električne energije u iznosu od oko 7.5 miliona dinara na godišnjem nivou. Efekti bi trebalo da budu ostvareni i u pogledu smanjenja emisije štetnih gasova za oko 59 odsto.

Ostale vesti iz ove kategorije