TV Novi Bečej

TV Novi Bečej

Servisne informacije

POZIV: Vansudsko poravnanje sa uzurpatorima državnog zemljišta

Redakcija TV Novi Bečej | 14. jun. 2018. | 16:02 | Servisne informacije

POZIV: Vansudsko poravnanje sa uzurpatorima državnog zemljišta

Na osnovu izveštaja komisije o stanju neizdatih parcela državnog poljoprivrednog zemljišta u opštini Novi Bečej utvrđeno je da su u svojini Republike Srbije pod ozimim usevom neovlašćeno obrađene sledeće parcele:

U katastarskoj opštini Bočar parcele broj: 2874,2875,3097,2902,2993,2996,2587,2876,2877,2878,2879,2899,2900,3096,2901,2924,1732 i 1918/1.

U katastarskoj opštini Novo Miloševo parcele broj: 12723, 12724,12710,8828,8381,8383,8663/2,8664,12682,11781,7322/1,7587,11623,8636,12523,12524,12525,12526,12527,7414,9026/2,11097 i 12278/4.

 U katastarskoj opštini Kumane parcele broj: 6839,5669 i 5932.

Opština Novi Bečej poziva lica koja su neovlašćeno obradila pomenute parcele da se u roku od 3 dana od dana objavljivanja javnog poziva jave službeniku opštinske uprave raspoređenom na poslove privrede i poljoprivrede radi zaključenja vansudskog poravnanja u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu član 62. stav 5. u kom se navodi da, ako pravno, odnosno fizičko lice, koristi poljoprivredno zemljište u državnoj svojini bez pravnog osnova, odnosno suprotno odredbama ovog zakona, dužno je da za korištenje tog zemljišta plati trostruki iznos najviše prosečne postignute cene po hektaru na teritoriji okruga na kojoj se nalazi poljoprivredno zemljište koje se koristi bez pravnog osnova. Ako lice ne izvrši obavezu plaćanja, jedinica lokalne samouprave dužna je da skine usev na osnovu akta svog nadležnog organa.
 

Ostale vesti iz ove kategorije