TV Novi Bečej

TV Novi Bečej

Poljoprivreda

Raspisani konkursi za poljoprivrednike

Redakcija TV Novi Bečej | 20. mart. 2018. | 16:38 | Poljoprivreda

Raspisani konkursi za poljoprivrednike

Pokrajinski sekreterijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je 5 konkursa za dodelu bespovratnih sredstava poljoprivrednicima u 2018. godini, a u zavisnosti od konkursa, pravo da konkurišu imaju jedinice lokalne samouprave, poljoprivredna gazdinstva, ili preduzetnici sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine. Konkurs za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta otvoren je do 28. marta, a namena sredstava jeste sufinansiranje troškova radova u koje spadaju pripremni, zemljani i radovi na izgradnji kolovozne instrukcije od čvrstih materijala objašnjava Milan Stojšin, pomoćnik predsednika opštine zadužen za poljoprivredu i vanredne situacije: „Cilj ovog konkursa su, kao što sam rekao, uređenja atarskih puteva i otresišta. Sredstva koja se dodeljuju po jednoj prijavi su 20.000.000 dinara. Bespovratna sredstva, tj.  ono što ide korisnicima je do 40%.“.

Preostala 4 konkursa otvorena su do 15. maja, a u zavisnosti od podnosioca prijave određuje se iznos ukupno prihvatljivih troškova investicije, dodaje Stojšin: „Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka na teritoriji, takođe AP Vojvodine, tj. cilj je da što više obradivih površina dobijemo pod opremom i sistemom za navodnjavanje. Bespovratna sredstva po ovom konkursu iznose 310.000.000 dinara. Kod svih konkursa treba da znamo da su bespovratna sredstva koja se dodeljuju 60%, međutim, sva fizička lica, preduzetnici, pravna lica čija se investicija nalazi na području sa otežanim uslovima rada, ili fizička i ovlašćena lica mlađa od 40 godina, kao i žene mogu dobiti bespovratna sredstva u iznosu do 70%.“.

Maksimalan iznos na osnovu ovog konkursa je 10, odnosno 11.000.000. dinara u slučaju otežanih uslova, a minimalan 21.000 dinara. Uporedo sa predhodna dva raspisan je i konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru u iznosu do 60.000.000 dinara, odnosno maksimalnih 1.500.000 po prijavi, kao i konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka,vinove loze i hmelja u 2018.godini, rekao je Stojšin: „Ukupan iznos 120.000.000 dinara, maksimalan iznos ne može biti veći od 7.000.000, a minimalan iznos je  76.800 dinara. Konkurs je takođe otvoren do 15. maja, a bespovratna sredstva isto važi, mogu biti 60, ili 70% u zavisnosti od toga ko konkuriše.“

Isti rok važi i za konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi sa predviđenim ukupnim iznosom od 50.000.000 dinara namenjenih za opremanje govedarskih farmi, a izdata su i dva izmenjena pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje naglašava Stojšin: „Pravilnik o izmenama pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla. Priplodna grla, što se tiče krava, to su najmanje 3 mlečne krave,a najviše 300 krava, dobija se 25.000 dinara, takođe i tovne krave. Imamo izmenu kod ovaca i ovnova, pre je bilo 10, sada je 30, znači najmanje 30 ovaca, ili ovnova, 10 kvalitetnih priprlodnih koza i jarčeva i 10 kvalitetnih priplodnih krmača, ili nerastova. Što se tiče pravilnika. Što se tiče pravilnika o izmeni pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela ove godine imamo isto kao i sa ovcama, znači, najmanje 30 košnica mora da ima proizvođač, a najviše 200 košnica da bi ostvario subvenciju na njih.“.

Za više informacija zainteresovani mogu posetiti sajt Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, fejsbuk profil opštine Novi Bečej i Centra za informisanje poljoprivrednih proizvođača, ili lično u prostorijama stare vranjevačke opštine na adresi Rajka Rakočevića 15.
 

Ostale vesti iz ove kategorije