TV Novi Bečej

TV Novi Bečej

Društvo

U toku licenciranje nove usluge u Centru za socijalni rad

Redakcija TV Novi Bečej | 12. februar. 2018. | 15:35 | Društvo

U toku licenciranje nove usluge u Centru za socijalni rad

Među prioritetnim aktivnostima Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu svakako je pružanje podrške pružaocima usluga i lokalnim zajednicama koje prepoznaju potrebu da razvijaju lokalne socijalne usluge. Centar za socijalni rad opštine Novi Bečej u procesu je licenciranja usluge „Lični pratilac deteta“ koja je deo akreditovanog programa Zavoda za socijalnu zaštitu u oblasti podrške osobama i deci sa invaliditetom. Način prijave i informisanja opširnije nam je objasnila Dunja Radin, koordinator ove usluge: „Ovim putem mi šaljemo poziv svim zainteresovanim potencijalnim ličnim pratiocima, ali i roditeljima one dece za koju smatraju da bi im bila potrebna pomoć ličnog pratioca da se jave kod nas, u Centru. To mogu učiniti svakog radnog dana od 8-14 časova i uz popunjavanje prijavnog obrasca mogu se dodatno informisati o onome što žele dodatno da saznaju o ovoj usluzi. Usluga je namenjena deci sa invaliditetom, tj. deci sa smetnjama u razvoju kojima je potrebna pomoć i podrška u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba u kretanju, komunikaciji sa drugima, u ishrani, održavanju lične higijene i slično pod uslovom da su ta deca uključena u vaspitno-obrazovnu ustanovu, odnosno u predškolske ustanove, ili škole, do završetka redovnog školovanja, odnosno završetka srednje škole.“.

Učesnici za pružanje ove usluge proćiće trodnevni program obuke koja za cilj ima upoznavanje sa svrhom usluge ličnog pratioca, sticanje znanja neophodnog za rad sa decom sa smetnjama u razvoju kao i  veštinu izrade godišnjeg operativnog plana rada, a nakon toga, aktivnosti ličnog pratioca biće usmerene ka tome da budu prilagođene individualnim potrebama dece, odnosno da budu u skladu sa njihovim potrebama kaže Dunja: „Pomoć se ogleda u pružanju pomoći u kući kao što sam već pomenula: pripremanje knjiga za školu, pomoć u ishrani, održavanju lične higijene, ali i pomoć koja se pruža u zajednici. Na primer, lični pratilac će imati obavezu da vodi dete u šetnju, na igralište, da mu pomogne pri korišćenju javnog prevoza, kupovine karte, odvođenje i dovođenje iz škole i slično.Pravo na podnošenje zahteva imaju svi oni zainteresovani kandidati koji žele da postanu lični pratioci koji su punoletne osobe, uredno su prijavljeni u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, imaju lekarsko uverenje, validnu ličnu kartu i zdravstvenu knjižicu i nisu kažnjavani, takođe, moraju imati minimalno srednji stepen obrazovanja. Lični pratioci ne mogu biti u srodstvu sa detetom, odnosno ne mogu biti član njegove porodice. Zainteresovani roditelji za decu podnose molbu, fotokopiju njihove lične karte, nalaz resorne komisije i lekarsku dokumentaciju za decu.“

Zainteresovani roditelji i potencijalni lični pratioci mogu se informisati i telefonskim putem na broj 023 773 140.

Ostale vesti iz ove kategorije
Yunet Hosting
europetrol
matijevic
bomax
laguna
magnotron
univerexport
rest_index
terakeramika